Skræddersyede oplevelser

Lindenborg Slot er særdeles velegnet til ophold, møder, middage mm. og hvert enkelt arrangement bliver skræddersyet og tilpasset efter gæstens ønsker.

Lej slottet

Privat og eksklusivt

Lindenborg Slot er lig med privathed og ekslusivitet. Stedet skiller sig ud ved, at det kun lejes ud til ét arrangement af gangen. Her finder du fred, ro, smuk natur og historiske oplevelser.

Læs mere

Jagt & Fiskeri

Få en oplevelse ud over det sædvanlig. Kombiner dit ophold på Lindenborg Slot med en jagt i Rold Skov og omkring Lindenborg Slot eller fisk efter havørreder i Lindenborg Å.

Læs mere

Historien om Lindenborg Slot

Historien om Lindenborg Slot kan føres tilbage til år 1367. Dengang hed det hvide slot Næs og var ejet af Niels Kirt. Han overdrog slottet til sønnen Jep Kirt i 1376. I 1405 skænkede Jep Kirt Næs med tilhø- rende gods til Viborg Bispestol. Dette skete under betingelse af, at der indtil dommedag skulle holdes messer i Viborg Domkirke for ham og for hans families sjæles frelse.

Læs mere

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.