Direkte kontakt til lindenborg slot

Værtinde - Luise Bukh

Værtinde
Luise Bukh

24 94 51 04
lb@lindenborg.dk

Værtinde - Luise Bukh

Værtinde
Luise Bukh

24 94 51 04
lb@lindenborg.dk

Lindenborg Slot
Aalborgvej 63
9260 Gistrup

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.