Administration for Lindenborg Slot

Lindenborg Gods A/S
Østergade 32
9510 Arden

Telefon: 99 40 40 40
Telefax: 99 40 40 41

E-mail: adm@lindenborg.dk

CVR-nr. 41 66 98 10

Kontortid

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00

Bankforbindelse

Danske Bank, Aalborg
Reg.nr. 4368
Kontonr. 3201141311

Send os en besked

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.