Vision, mission og værdisæt

I forbindelse med renoveringen af Lindenborg Slot er følgende vision, mission og værdisæt blevet udarbejdet.

Visionen er...
- At give Lindenborg Slot anvendelse der sikrer de til stedet tilhørende betydelige kulturværdier for eftertiden.
- At renovere slottet kulturhistorisk korrekt, eksklusivt og funktionelt således, at det kan indstilles til en Europa Nostra pris.

Missionen er...
- At give gæsterne en særegen oplevelse og skabe en unik stemning ved mødet med flere århundreders kulturhistorie omkring Lindenborg Slot og dets beboere.
- At give gæsten mulighed for at leve sig ind i en svunden tid - træde ind i et stort hjem, opleve privatheden og toppen af eksklusivitet samt have mulighed for at udnytte de herligheder, som hører til stedet. Alt dette efter gæstens individuelle ønske.
- At bevare et af Nordjyllands væsentligste kulturhistoriske bygningskomplekser - Lindenborg Slot - som et sted der lever. Slottet skal stå så 'fint' og velbevaret som muligt for eftertiden.

Værdisæt
- Gæsten skal have en oplevelse langt ud over det sædvanlige.
- Slottet skal bevares kulturhistorisk korrekt og holdes eksklusivt og funktionelt.
- Kulturhistorien, det originale, det særegne og det eksklusive skal sikres.
- Det skal sikres, at anvendelsen af slottet ikke 'slider' det op.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.