Lindenborg Slot - Fremtidens Herregård

'Fremtidens Herregård' er en kampagne, som blev lanceret i 2008 af Realdania. Det var netop denne kampagne, der var med til at realisere renoveringen af Lindenborg Slot.

Formålet med kampagnen var, at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregårde som kulturelle og økonomiske dynamoer. I alt 24 projekter fordelt på herregårde over hele landet, har været en del af kampagnen.

Trods alle hensigter er gode og rigtige, så er det dyrt at eje og drive en herregård. Derfor ønskede Realdania gennem kampagnen, at gøre herregårdenes potentiale til en aktiv ressource som samtidig er med til at bevare kulturarven.

Kampagnen var splittet op i tre projekttyper; et realiseringsprojekt, et konceptudviklingsprojekt og præmierede projekter. Lindenborg 
Slot var en del af realiseringsprojektet, hvor fokus har været på bevarings- og genanvendelsesarbejde for en eller flere bygninger. Arbejdet med bygningerne kobles med realiseringen af en forretningsidé. Hos Lindenborg Gods var denne forretningsidé at forvandle det gamle jagtslot til et eksklusivt 'hideaway'.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.