Ejere af Lindenborg

1367-1376    Niels Kirt
1376-1405    Jacob Nielsen Kirt (Jep Kirt)
1405-1536    Viborg Bispestol
1536-1561    Kronen
1561-1567    Holger Tønnesen Viffert
1567-1592    Corfitz Tønnesen Viffert
1592-1595    Anne Knudsdatter Gyldenstierne, gift Viffert
1595              Christence Corfitzsdatter Viffert
1595-1604    Breide Rantzau
1604-1632    Frands Rantzau
1632              Anne Lykke, gift Rantzau
1632-1637    Knud Ulfeldt
1637-1642    Jørgen Knudsen Urne
1642-1650    Margrethe Marsvin, gift Urne
1650-1662    Jørgen Christoffersen Seefeld
1662-1672    Hans Zoëga / Casper Rollufs
1672-1678    Claus Olufsøn Daa
1678-1688    Sophie Amalie Lindenov, gift Daa
1688-1703    Christian Gyldenløve
1703-1728    Christian Daneskiold-Samsøe
1728-1753    Frederik Christian Danneskiold-Samsøe
1753-1762    Adam Gotlieb von Moltke
1762-1782    Skatmester Heinrich Carl von Schimmelmann
1782-1831    Statsminister Heinrich Ernst von Schimmelmann
1831-1833    Joseph Frederik Carl von Schimmelmann
1833-1885    Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph von Schimmelmann
1885-1922    Carl Gustav Ernst von Schimmelmann
1922-1971    Heinrich Carl von Schimmelmann
1971-1978    Carl Heinrich von Schimmelmann
1978-             Den Schimmelmannske Fond

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.