Skytte - Nils Grænge Jørgensen

Skytte
Nils Grænge Jørgensen

+45 20 60 86 79
ngj@lindenborg.dk

Skytte - Nils Grænge Jørgensen

Skytte
Nils Grænge Jørgensen

+45 20 60 86 79
ngj@lindenborg.dk

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.